شرکت‌هاى تابعه شرکت سرمایه گذارى تامین اجتماعى (شستا) در نظر دارند، تعدادى از املاك مازاد خود را از طریق مزایده عمومى با وضعیت موجود و مشخص شده به فروش برسانند.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، متقاضیان مى‌توانند با مراجعه به آدرس: تهران، خیابان گاندى، بن بست سوم پلاك 11 طبقه همکف از تاریخ نشر اولین آگهى لغایت روز شنبه مورخ 1398/10/14 (ساعت 8 صبح لغایت 19، همه روزه حتى ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ 2،000،000 ریال به شماره حساب 7467233604 بانک ملت شعبه میدان آرژانتین کد شعبه 65086 بنام شرکت سرمایه‌گذارى تامین اجتماعى (به ازاى هر ردیف ملک) اسناد مزایده را دریافت نموده و ضمن مطالعه ضوابط و رعایت مقررات مربوطه پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده در پاکات در بسته مزایده قرار داده و از تاریخ نشر اولین آگهى الى روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25 به نشانى پیش گفته تحویل و رسید دریافت کنند.

متقاضیان مى‌توانند به منظور هماهنگى لازم براى بازدید یا هرگونه سوال احتمالى در زمینه املاك موضوع مزایده، با شماره تلفن 82109123 و 09212201050 تماس حاصل نمایند. زمان بازگشایى پاکات با حضور نمایندگان شرکت هاى مالک، نهادهاى نظارتى و متقاضیان (حضور افراد متقاضى مجاز است) در سالن تلاش (تهران، خیابان ولى عصر، پایین تر از پارك وى) در تاریخ شنبه 1398/10/28و یکشنبه 1398/10/29 برگزار مى‌گردد.

اطلاعات تکمیلى در این خصوص متعاقبا از طریق سایت شستا www.ssic.ir  به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

شما می توانید فهرست اموال و مستغلات در دست فروش را از اینجا مشاهده کنید.