جلسه بررسی عملکرد 9ماهه منتهی به 30آذر 1398 و بررسی بودجه سال 1399 شرکت‌ سیمان شاهرود، شنبه 21دی ماه و طی 2ساعت با حضور مدیرعامل سیمان تامین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، در این جلسه علاوه بر بررسی اقدامات انجام شده و برنامه های پیش رو، مشخص شد که با اقدامات مدیریتی تازه ،عملکرد فروش 9ماهه شرکت در مقایسه با بودجه مصوب 33درصد رشد داشته و در مقایسه با دوره قبل هم 62درصد افزایش یافته است.

بر پایه این گزارش، سود خالص هم رشد محسوسی را تجربه و این شرکت در مقایسه با بودجه پیش بینی شده 9 ماهه 97درصد رشد و در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل رشد 141درصدی سود خالص  را ثبت کرده است.

شایان ذکر است که این جلسه از ساعت 13 تا ساعت 15و با حضور رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین، حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان ، بازوی مدیرعامل سیمان شاهرود و سایر مدیران هلدینگ و شرکت برقرار شد.