عملکرد حوزه شرکت‌های سیمانی فارس و خوزستان ، توسط شرکت سیمان تامین شستا بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، این جلسات که از 21 تا 25 دی 98 و به صورت فشرده از 8 صبح تا 9 شب برگزار شد، خلاصه و در قالب اینفوگرافی‌های زیر منتشر می‌شود.
در 5اینفوگرافی بررسی عملکرد 9ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین که با هدایت فارس و خوزستان مدیریت می شوند به صورت خلاصه آورده شده است.