درهشتمین روز از سلسله نشست‌های بررسی عملکرد 9ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین، عملکرد شرکت سابیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، گزارش مهندس سجادی مدیرعامل سابیر به مدیران ارشد هلدینگ، نشان داد که وضعیت پروژه های سد،آبیاری و تاسیسات این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال 97رو به رشد بوده است.

طبق این گزارش، بررسی سود خالص این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال 97 و طی 9 ماهه خبر از رشد 153درصدی می‌دهد که محصول پیگیری پروژه های در دست اجرا بوده است.

سجادی در این جلسه با تشریح وضعیت 12 پروژه مهم در دست اجرای این شرکت به پروژه 14.7 کیلومتری مترو کرج اشاره و توضیح داد: این خط ظرفیت آن را دارد که به موازات خط موجود این خط ادامه پیدا کرده و به جای فردیس به تهران رسیده و تا خط 6 ومیدان امام حسین به طول 30کیلومتر اجرا شود.

او ادامه داد: در صورت موافقت شورای عالی ترافیک این اقدام می‌تواند باعث کاهش باز ایستگاه صادقیه و ارتقای ظرفیت شود.
وی درباره اقدامات درحال انجام این پروژه هم ادامه داد: طراحی ایستگاه مترو کرج با استفاده از روش‌های کم هزینه انجام شد که باعث کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری ایستگاه خواهد شد.

وی افزود: سقف و دیواره‌های این ایستگاه با همکاری مشاوران زبده به نوعی ساخته شده که در عین زیبایی، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات در دوره بهره‌برداری هم کاهش یابد.

وی در خصوص پروژه تصفیه خانه ششم تهران که هم اکنون در این شرکت در حال اجراست گفت: این پروژه در خاورمیانه و ایران نمونه‌ای ندارد و تنها در چند کشور پیشرفته نمونه دارد که با توان اجرایی سابیر و متخصصان ایرانی اجرا شد و آب سالم و مکفی برای 3.5 میلیون نفر در غرب تهران را فراهم خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با روند رو به رشد پروژه های این شرکت، سال آتی وضعیت سوددهی و رشد این شرکت ادامه دار باشد.