شرکت ایران سازه (سهامی خاص) در نظر دارد انجام عملیات ساخت دیوار ضلع غربی انبار مرکزی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

 • محل اجرای کار: استان تهران –کهریزک (شورآباد)
 • مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه 08/07/1402 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 16/07/1402
 • دریافت پیشنهاد: تا ساعت 17:00 روز سه‌شنبه مورخ 18/07/1402
 • بازگشایی پاکات: ساعت 14:00 روز چهار‌شنبه مورخ 19/07/1402
 • مدت پیمان : 90 روز کاری
 • قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: 2،500،000 ریال – بحساب شماره 1/1865792/318/1734 نزد بانک توسعه تعاون 1734 قابل واریز در کلیه شعب بنام شرکت ایران سازه
 • مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: معرفی نامه کتبی و فیش واریز وجه جهت خرید اسناد
 • شرط ارزیابی مندرج در پاکت “ب” شرکت کنندگان، دارا بودن حداقل 3 تأییدیه رضایتمندی از کارفرمایان پیشین می‌باشد.
 • میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 850،000،000 ریال بصورت فیش واریزی بحساب شماره 1/1865792/318/1734 نزد بانک توسعه تعاون 1734 قابل واریز در کلیه شعب بنام شرکت ایران سازه یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت ایران سازه با اعتبار سه ماه و قابل تمدید. مناقصه‌گر می‌تواند یک فقره چک صیادی بابت تضمین سپرده شرکت در مناقصه ارائه نماید که در این صورت مبلغ چک می‌بایست دو برابر سپرده شرکت در مناقصه به میزان 1،700،000،000 ریال باشد. در متن چک عیناً عبارت “در وجه شرکت ایران‌سازه» درج گردد و از درج هرگونه عبارات یا کلمات دیگر جداً خودداری گردد. چک مزبور باید در سامانه صیاد در وجه مناقصه‌گزار ثبت گردد.
 • محل دریافت اسناد و تسلیم پاکات مناقصه: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور (توانیر)کوچه روانسر، شماره 8، دفتر حراست، تلفکس 42001
 • هزینه انتشار آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

انتهای پیام/