حمیدرضا هوشیاری، مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان طی حکمی منصور نجفی را به عنوان سرپرست سیمان دورود منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان تامین، منصور نجفی پیش از این مدیرعامل شرکت سیمان صوفیان، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین بود.