شرکت سیمان فارس نو با توجه به ضرورت حفظ منافع در عرصه رقابت های تجاری، بازرگانی در سطح ملی ، موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه براساس استاندارد ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ( سازمان ملی استاندارد ایران ) در فرآیند انجام خدمات آزمون شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان تامین، این گواهینامه، مهم ترین مدرک تاییدیه دقت و صحت نتایج آزمون آزمایشگاهی در سطح کشور است.
از جمله مزایای این گواهینامه، قابلیت ردیابی و تایید صلاحیت همه نتایج مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در سطح کشور است که با توجه به دامنه کاربرد و زمینه‌های فعالیت، برای آزمون‌های شیمیایی و فیزیکی کاربرد داشته و مولفه‌های مختلفی را در بخش‌های مواد خام، کلینکر و سیمان های پرتلند در بر می‌گیرد.
شرکت سیمان فارس‌نو پس از حدود صرف یک سال زمان و بدون کمک مشاور، آماده سازی، پیاده سازی و استقرار الزامات سیستمی و فنی را انجام داده و پس از انجام فرآیند ممیزی شخص ثالث مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه با تاریخ اعتبار بیست و پنج بهمن 1401 شد.