رضا جمارانیان در جمع خبرنگاران به کسب دو موقعیت مناسب در برگزاری مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین گفت: این شرکت برای نخستین بار توانست گزارش مطلوب از سازمان حسابرسی دریافت کند که برگ زرینی در کارنامه بزرگترین هلدینگ سیمان خاورمیانه به شمار می رود.
به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، وی همچنین با اشاره به این که 4 ماه از موعد قانونی برگزاری مجمع باقی مانده بود، افزود: مجمع شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در حالی 77 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد که تنها دو ماه از سال مالی این شرکت گذشته است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین همچنین درباره برنامه های آتی شرکت متبوع خود توضیح داد: در گروه، ظرفیت های مناسبی وجود دارد که بر اساس آن ها اولویت بندی برنامه های آتی انجام شده است. بر این مبنا با استفاده از ظرفیت های موجود شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در سال جاری تمرکز بیشتری بر بخش ساختمان خواهد داشت و این سیاست از طریق سرمایه گذاری بر املاک موجود و اتمام پروژه های تعریف شده اجراخواهد شد.
جمارانیان با تاکید بر این که استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه حمل و نقل برای انتقال سیمان از دیگر سیاست های این شرکت است، افزود: در ادامه بررسی اصلاح ساختار سرمایه شرکت های فرعی از دیگر سیاست های مهم شرکت به شمار می رود. همچنین عرضه اولیه شرکت سیمان آبیک و شرکت سابیر نیز از دیگر اقداماتی است که انجام خواهد شد.