جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان قائن، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ 14 مرداد ۹۹ از ساعت 19:00 تا 21:00 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان قائن موفق به رشد 146 درصدی در شاخص سود خالص شد.

جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.