جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان نی‌ریز، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ 14 مرداد ۹۹ از ساعت9:00 تا ساعت 11:00 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان نی‌ریز موفق به رشد 2 درصدی در شاخص فروش شد.

جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.