به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین گردهمایی مدیران حراست شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سیمان تامین میزبانی شرکت سیمان خزر برگزار شد.

در این برنامه حسین دادپور مدیر حراست شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به بررسی و تشریح وضعیت فعلی شرکت‌های سیمانی از منظر حراستی پرداخت و راهکارهای افزایش موفقیت‌ها را در این مسیر تبیین کرد.

مدیر حراست شرکت سیمان تامین در ادامه با تقدیر از زحمات کارکنان شرکت سیمان خزر عنوان کرد: هر تلاشی که در مجموعه شرکت‌های سیمانی برای ارتقای عملکرد انجام شود زمینه‌ساز شادی مردم و از مصادیق جهاد در شرایط امروز کشور است.

مدیرعامل سیمان خزر: فاصله طولانی میان بلوغ تا پختگی به سرعت در این شرکت طی شد

در ابتدای این برنامه اسحق جمال امیدی مدیرعامل شرکت سیمان خزر اظهار کرد: فاصله طولانی بلوغ تا پختگی دانش فنی در این واحد تولیدی، با سرعت بسیار بالایی پیموده شد.

مدیرعامل شرکت سیمان خزر افزود: تعهد همراه با تخصص شاخصه بارز کارکنان شرکت سیمان خزر است که در نتیجه آن شاهد پیشرفت شتابان مجموعه هستیم.

انتهای پیام/