جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان ساوه، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۲۰مرداد ۹۹ از ساعت ۹:۱۵ تا ۱۱:۳۰ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان ساوه موفق به افزایش ۱۵۹درصدی در شاخص سود خالص شد.

جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.