جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان غرب، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۲۳ دی ۹۹ از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان غرب موفق به افزایش ۵۶ درصدی در شاخص سود خالص شد.

جلسات بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.