مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان زنجان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان زنجان موفق به رشد ۱۵۲۷ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.