مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گچ ماشینی فارس در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت گچ ماشینی فارس موفق به رشد ۵۹۸ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.