مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان ارومیه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان ارومیه موفق به رشد ۱۸۲ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.