مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان قائن در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان قائن موفق به رشد ۲۳۰ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.