مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان غرب در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان غرب موفق به رشد ۷۹ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.