مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ پس از اخذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) موفق به رشد ۸۲ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.