مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خوزستان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ پس از اخذ گزارش مشروط از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان خوزستان موفق به رشد ۲۵۸ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.