مجمع عمومی عادی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ برگزار می شود.

علاقه مندان برای مشاهده و پرسش از رییس محترم مجمع و مشاهده مجمع عادی عمومی سالانه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین از طریق لینک زیر در ساعت برگزار مجمع می توانند اقدام کنند.

https://event1400.com/guest/