در شرایطی که سال های اخیر را سخت ترین سال های اقتصادی می دانند، سیمان خوزستان از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص موفق رشد ۴٣٠ درصدی شد و توانست در سال ٩٩ رکورد تولید از بدو تأسیس را بشکند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، محمد حاج نایب، مدیر عامل شرکت سیمان خوزستان با اشاره به اهمیت نقش شرکت های شستا و سیتا در موفقیت های شرکت های تابعه سیمانی گفت: در دو سال اخیر با تغییر برخی رویکردها شرایط کارخانه ها بويژه در حوزه سیمان بهبود یافت و امروز شاهد افزایش ۴٣٠ درصدی در شاخص سود خالص هستیم.

وی افزود: افزایش ٩ درصدی تولید کلینکر و ٢۴ درصدی تولید سیمان نسبت به سال گذشته در راستای جهش تولید، اخذ لوح تقدیر واحد صنعت سبز از طرف سازمان محیط زیست، انجام اقدامات اصلاحی بر الکتروفیلترهای خط یک و دو در جهت رساندن غبار خروجی به سطح پائین تر از سطح استاندارد و افزایش حاشیه سود ناخالص از ۴٠ درصد به ۵٣ درصد و حاشیه سود عملیاتی از ٢٣ درصد به ۴٣ درصد و حاشیه سود خالص از ٢٠ درصد به ۴۶ درصد از جمله دستاورد های سیمان خوزستان در دو سال گذشته است.

حاج نایب با اشاره به افزایش نرخ بازده دارایی ها از ٢٠ درصد به 59 درصد و نرخ بازده سرمایه از ٣۵ درصد به ٧٠ درصد

گفت: بهبود نسبت های نقدینگی شرکت (افزایش نسبت جاری از ١.٣٨ درصد به ٢.٩٩ درصد و نسبت آنی از  ١.٠٨ درصد به ٢.٢٣ درصد) و کاهش متوسط دوره وصول مطالبات از ۵٣ روز در سال ۹۸ به ١٠ روز در سال ۹۹ و حذف فروش اعتباری از مرداد ماه سال ٩٩  از دیگر سیاست ها و دستاوردهای عملیاتی سیمان خوزستان در دو سال اخیر به شمار می رود.

وی با اشاره به عدم افزایش منطقی قیمت سیمان طی سال های گذشته گفت: در شرایطی که قیمت دستوری سیمان در سال های گذشته تابع شرایط کلی اقتصاد نبود اما شرکت موفق به افزایش و بهبود عملکرد شد. دلیل اصلی این مهم ایجاد شفافیت، افزایش کیفیت فروش، کنترل قیمت تمام شده و کاهش ظرفیت بلااستفاده است.