شرکت سیمان فارس از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 287 درصد رشد داشت و توانست در سال 99 رکورد متوسط تولید سه سال اخیر را بشکند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، علیرضا بستانیان، مدیرعامل شرکت سیمان فارس با اشاره به این که افزایش سوددهی و بهبود روند فروش در سیمان فارس به دلیل رهنمودهای مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سیمان تامین است، گفت: افزایش 6 درصدی تولید نسبت به سال گذشته، افزایش نرخ بازده دارایی ها از 36 درصد به 61 درصد و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از 89 درصد به 105 درصد، افزایش 99 درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت، کاهش هزینه های عملیاتی به فروش از 6 درصد در سال 98 به 4 درصد در سال 99 و بهبود نسبت های نقدینگی (نسبت جاری از 126 درصد به 199 درصد و نسبت آنی از 96 درصد به 119 درصد) بخشی از دستاوردهای سیمان فارس در دو سال اخیر است.

وی همچنین به کاهش دوره وصول مطالبات از 88 روز به 47 روز در سال 99 و حذف فروش اعتباری از مرداد ماه سال 99 اشاره کرد و گفت: افزایش حاشیه سود عملیاتی از 27 درصد به 29 درصد و حاشیه سود خالص از 27 درصد به 41 درصد و بهبود راندمان عملکرد دپارتمان آسیاب مواد از 196 به 209 واحد و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی از 1071 به 879 واحد نیز در همین دوره محقق شده است.

وی با اشاره به عدم افزایش منطقی قیمت سیمان طی سال های گذشته گفت: در شرایطی که قیمت دستوری سیمان در سال های گذشته تابع شرایط کلی اقتصاد نبود اما شرکت موفق به افزایش و بهبود عملکرد شد. دلیل اصلی این مهم ایجاد شفافیت، افزایش کیفیت فروش، کنترل قیمت تمام شده و کاهش ظرفیت بلااستفاده است.