در شرایطی که سال های اخیر همراه با تحریم ها و شیوع ویروس کویید 19 بود، سیمان دورود از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص موفق به رشد 297 درصدی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، منصور نجفی، مدیرعامل شرکت سیمان دورود با اشاره به اهمیت نقش شرکت های شستا و سیتا در موفقیت شرکت های سیمانی تابعه گفت: در دو سال اخیر با تغییر برخی رویکردها شرایط کارخانه ها به ویژه در حوزه سیمان بهبود یافت و امروز شاهد افزایش بیش از 297 درصدی در شاخص سود خالص هستیم.

وی افزود: افزایش ۱۵ درصدی تولید نسبت به سال گذشته در راستای تحقق جهش تولید، کاهش دوره وصول مطالبات شرکت از 60 روز به 20 روز، حذف فروش اعتباری از مرداد ماه سال 99 و ورود شرکت به حوزه صادرات و کسب سهم ۲۴ درصدی از کل درآمد فروش در سال ۹۹ بخشی از دستاوردهای شرکت سیمان دورود است.

نجفی با اشاره به اهمیت توسعه کارخانه سیمان دورود همچنین تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی پروژه فاز ۴ شرکت در راستای افزایش ظرفیت تولید سیمان از دیگر اقدامات مهم دوره دو ساله خیر بود.

وی با اشاره به عدم افزایش منطقی قیمت سیمان طی سال های گذشته گفت: در شرایطی که قیمت دستوری سیمان در سال های گذشته تابع شرایط کلی اقتصاد نبود اما شرکت موفق به افزایش و بهبود عملکرد شد. دلیل اصلی این مهم ایجاد شفافیت، افزایش کیفیت فروش، کنترل قیمت تمام شده و کاهش ظرفیت بلااستفاده است.