بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، نخستین جلسه ستاد برنامه با حضور مدیران عامل شرکت های تابعه سیمان تامین برگزار گردید.

سیدحامد عسگری، مدیرعامل سیمان تامین در این نشست بیان داشت: حرکت به سمت آینده و داشتن نقشه راه فناوری، نیازمند هم افزایی است و توجه به این نکته است که می تواند راهگشای حل مشکلات در تمام سطوح مدیریتی باشد. در این مدت با بررسی های انجام گرفته و ظرفیت های موجود در شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، و گزارشاتی که از شرکت های تابعه سیمان تامین گرفته ایم، لزوم حرکت به سمت تشکیل ستاد برنامه در صنعت سیمان بسیار مشهود است.

سیدحامدعسگری با اشاره به افق های جدیدی که در صنعت سیمان، حمل و نقل و عمران در سطح جهانی مشاهده می شود، افزودند: تمام تلاش مدیران سیمان تامین در تمامی سطوح می بایست در راستای تهیه و تنظیم سند چشم انداز 12 ساله این صنعت و حرکت  به سمت تحقق ان باشد. انطباق تهیه و تنظیم سند چشم انداز به عنوان نقشه راه فناوری یک از ملزومات قدم نهادن به دنیای جدید است، تغییر در نگاه کلان مدیریتی و تلاش برای به روزسازی شرکت های تابعه می تواند از خروجی های این ستاد قلمداد شود. ما در دهه چهارم انقلاب اسلامی می بایست با استفاده از تمام ظرفیت های موجود در راستای کم کردن فاصله شرکت های تابعه با تکنولوژی روز دنیا گام برداریم.

ایشان با اشاره ظرفیت های بسیاربالایی که شرکت های تابعه از آن برخوردارند، افزود: باید توجه کنیم که هر کدام از شرکت های تابعه، مختصات، ویژگی ها و مشکلات خاص خود را دارد. و تلاش جمعی برای رفع موانعی که منجر به عدم توسعه ان شرکت شده است می تواند در همین ستاد مورد بررسی و توجه قرار گیرد. این ستاد می تواند گامی موثر در راستای نیل به تحقق شعار سال بردارد، با برنامه ریزی، توجه به اینده و در نظر داشتن فناوری که از ضروریات جامعه معاصر شده است، بدون شک می توانیم به رفع موانع تولید، پشتیبانی های عالمانه و حرکت به سمت افزایش تولید گام برداریم که این امر از تاکیدات مقام عالی وزارت، جناب اقای دکتر عبدالملکی نیز می باشد.

بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، در این نشست مدیران عامل شرکت های تابعه به بیان نظرات خود پرداختند. و با رای حاضرین، جناب اقای کریمی، به عنوان دبیرستاد برنامه انتخاب گردید.