به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، بررسی وضعیت و عملکرد نه ماهه شرکت های تابعه سیمان تامین برگزار شد.

جلسه بررسی گزارش عملکرد نه ماهه شرکت سیمان فارس نو با حضور مدیران این شرکت در سالن جلسات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین برگزار گردید.