به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، ششمین همایش ملی کیفیت با رویکرد نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشتریان، با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد وزارت صنعت معدن تجارت، در محل دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

براساس این گزارش فرهاد نیکخواه مدیرعامل سیمان خاش با تاکید براینکه کیفیت رقابتی است که خط پایانی ندارد افزود: به همین منظور در مرغوبیت یک محصول می بایست بستری برای شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان ایجاد و نسبت به رفع موانع، مشکلات و ارتقاء شاخص ها با استفاده از ظرفیت کارشناسی و فنی اقدام نمود.

مدیرعامل سیمان خاش افزود: به همین منظور در جهت تعالی سازمانی و اعتماد مصرف کنندگان و ذینفعان، حفظ و ارتقای کیفیت دردستور کارمجموعه سیمان خاش قرارداشته و خود را متعهد به اخذ و افزایش رضایت مشتریان و سایر ذینفعان در مجموعه با تولید و فروش محصولات با کیفیت می دانیم.