به گزارش روابط عمومی سیمان تامین، مهندس طالبی سرپرست شرکت سابیر شد.
آیین تکریم و معارفه مدیر عامل شرکت سابیر برگزار و مهندس طالبی به عنوان سرپرست این شرکت معرفی شد.
در این مراسم با حضور مهندس هوشیاری مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و جمعی از مدیران سیمان تامین و مدیران شرکت سابیر از مهندس سجادی تقدیر به عمل آمد و مهندس طالبی به عنوان سرپرست جدید معرفی شد.