آغاز فرآیند عرضه اولیه 12 درصد از سهام سیمان آبیک به عنوان پنجمین شرکت جدید سال در نهایت هر سهم “سآبیک” 1225 تومان کشف قیمت شد.

این عرضه شامل 355 میلیون و 116 هزار و 130 سهم “سآبیک” با محدوده قیمتی 1003 تا 1225 تومانی هر سهم و سهمیه 300 سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی بود که به هر کد معاملاتی، 195 سهم ‏تخصیص داده شد.

به این ترتیب، یک میلیون و 958 هزار و 588 نفر خریدار “سآبیک” شدند.

بنابراین گزارش، طی سال جاری سهام 4 شرکت انتقال داده های آسیاتک، حمل و نقل گهر ترابر سیرجان، فروسیلیسیم خمین و داروسازی دانا عرضه اولیه شده و سیمان آبیک، پنجمین سهم جدید سال بشمار می رود.