شرکت سولیران (درحال تصفیه) در نظر دارد، آهن آلات و ضایعات فلزی خود را با وضع موجود، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس تهران کیلومتر 16 جاده فتح خیابان سولیران شرکت سولیران، از تاریخ نشر اولین آگهی لغایت پنج روز از ساعت 8 صبح لغایت 15 (بجز ایام تعطیل) مراجعه و ضمن مطالعه ضوابط و اسناد مزایده قیمت پیشنهادی خود را همراه با اوراق تکمیل شده در پاکت در بسته مزایده قرارداده و از همان تاریخ نشر اولین آگهی تا روز چهارشنبه مورخ 06/07/1401 ساعت 16 پاکات خود را به نشانی تهران خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک 4،  شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین، طبقه سوم، واحد حراست تحویل و رسید دریافت نمایند. متقاضیان می توانند به منظور هماهنگی لازم جهت بازدید و هرگونه سوال احتمالی با شماره 09351323664 – 02166283155 تماس حاصل نمایند. بازگشایی پاکات با حضور نمایندگان شرکت سولیران، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و با دعوت از نهادهای نظارتی و متقاضیان روز چهارشنبه مورخ 09/07/1401 ساعت 10:30 صبح در سالن همایش های شرکت سیمان تأمین واقع در خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک 4، شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین برگزار می گردد. اسناد مزایده از طریق سایت www.tamin-cement.ir قابل دریافت می باشد. در صورت تمدید مهلت یا تغییر تاریخ بازگشایی پاکات مراتب از طریق سایت مذکور اطلاع رسانی می‌گردد.

انتهای پیام/