شرکت سولیران (درحال تصفیه) در نظر دارد، آهن آلات و ضایعات فلزی خود را با وضع موجود، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس تهران کیلومتر 16 جاده فتح خیابان سولیران شرکت سولیران، از تاریخ نشر اولین آگهی لغایت  پنج روز از ساعت 8 صبح لغایت 15 (بجز ایام تعطیل) مراجعه و ضمن مطالعه ضوابط و اسناد مزایده قیمت پیشنهادی خود را همراه با اوراق تکمیل شده در پاکت در بسته مزایده قرارداده و از همان تاریخ نشر اولین آگهی تا روز سه شنبه مورخ 1401/07/06 ساعت 16 پاکات خود را به نشانی تهران خیابان بهشتی ، خیابان پاکستان ، کوچه چهارم ، پلاک 4 ، شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین ، طبقه سوم، واحد حراست  تحویل و رسید دریافت نمایند. متقاضیان می توانند  به منظور هماهنگی لازم جهت بازدید و هرگونه سوال احتمالی با شماره 09351323664 – 02166283155 تماس حاصل نمایند. بازگشایی پاکات با حضور نمایندگان شرکت سولیران، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و با دعوت از نهادهای نظارتی و متقاضیان روز چهارشنبه مورخ 1401/07/09 ساعت 10:30 صبح در سالن همایش های شرکت سیمان تأمین واقع در خیابان بهشتی ، خیابان پاکستان ، کوچه چهارم ، پلاک 4، شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین برگزار می گردد. اسناد مزایده از طریق سایت www.tamin-cement.ir قابل دریافت می‌باشد. در صورت تمدید مهلت یا تغییر تاریخ بازگشایی پاکات مراتب از طریق سایت مذکور اطلاع رسانی می‌گردد.

انتهای پیام/