شرکت ایران سازه(سهامی خاص) در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده عمومی با وضع موجود و مشخص شده به فروش برساند* متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، کوچه روانسر پلاک 8 از تاریخ 07/12/1402 لغایت روز پنجشنبه مورخ 17/12/1402 از ساعت 8 صبح الی 17 با پرداخت مبلغ 2.000.000 ریال به شماره حساب 1/1865792/318/1734 بانک توسعه تعاون شعبه توانیر بنام شرکت ایران سازه ( به ازای هر ردیف ) اسناد مزایده را دریافت نموده و ضمن مطالعه ضوابط و رعایت مقررات مربوطه، پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده در پاکت دربسته مزایده بصورت پلمپ شده قرار داده و از همان تاریخ نشر اولین آگهی تا روز پنجشنبه مورخ 17/12/1402 به نشانی پیش گفته شده،بصورت حضوری و یا از طریق پست پیشتاز تحویل واحد حراست نمایند. متقاضیان می توانند بمنظور هماهنگی لازم برای بازدید و یا هرگونه سوال احتمالی در زمینه املاک موضوع مزایده با شماره تلفن 02188776939 و 09359797946 تماس حاصل نمایند. بازگشایی پاکات با حضور نمایندگان شرکت ایران سازه، نهادهای نظارتی و متقاضیان ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 19/12/1402 برگزار می گردد. ضمناً اسناد مزایده از طریق سایت www.iransazeh.ir نیز قابل دریافت می باشد. همچنین فیش پرداخت وجه خرید اوراق مزایده می بایست ضمیمه اسناد گردد.

 

برای دریافت اسناد مزایده اسفند 1402 کلیک کنید.

فایل اکسل لیست املاک مزایده ایران سازه