ایستگاه‌های مترو ۴۵ متری گلشهر و جهانشهر در مرحله نازک کاری قرار دارد و با اتمام بخش اداری مرکز فرمان، عملیات روسازی و ریلگذاری آغاز شده است.


به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا از شرکت سابیر، پس از تامین مالی پروژه خط 2 قطارشهری کرج (با انتشار اوراق مشارکت در شهریور96) فعالیت پروژه با سرعت و راندمان بالاتری در حال انجام است.
بر پایه این اطلاع، پس از راه‌اندازی مجدد پروژه فاز یک، رشد 12/6 درصدی ثبت و باعث ارتقای پیشرفت فیزیکی به 87/37 درصد شده که ناشی از عملکرد چند ماهه اخیر وپیشرفت 92 درصدی تونل اصلی و 72 درصدی متوسط ایستگاه های اولویت اول شده است.
طبق اعلام شرکت سابیر، با تامین کل ریل مورد نیاز و تجهیزات متروسیستم، برنامه ریزی برای راه اندازی 5/5 کیلومتر از مسیر حدفاصل ایستگاه 45 متری گلشهر تا ایستگاه جهانشهر در شهریورماه 99 به عنوان اولویت اول پروژه پیگیری و در حال انجام است.
با افزایش سرعت فعالیت های جبهه های کاری موجود، اجرای پروژه کابل کشی فشار قوی ۶۳ کیلو ولت، ادامه نازک کاری ایستگاه های ۴۵ متری گلشهر و جهانشهر و اتمام بخش اداری مرکز فرمان و آغاز عملیات روسازی و ریلگذاری در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است که در صورت تأمین مالی توسط کارفرما، فاز یک این پروژه که شامل 8/14 کیلومتر مسیر اصلی، 14 ایستگاه، 15 هواکش و خروجی اضطراری میان تونلی، دپو، مرکز فرمان و سایر ساختمانهای جنبی بهمراه تأمین و نصب کلیه تاسیسات الکترومکانیکال و تجهیزات ویژه متروسیستم است تا شهریور ماه 1401 به اتمام و بهره برداری کامل خواهد رسید.