شرکت سیمان فارس نو در حالی توانست مجوز صادرات به فیلیپین را دریافت کند که پیش از این نیز تعدادی از شرکت های سیمانی در ایران برای این کار اقدام نافرجام داشتند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان فارس نو در زمینه صادرات همواره دستیابی به بازارهای جدید صادراتی را مورد توجه قرار داده و در این خصوص بررسی و برنامه ریزی لازم را انجام داده است. در همین راستا کشور فیلیپین با توجه به میزان تقاضا، بعنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی با پتانسیل بالا برای صادرات سیمان هدف گذاری شد.
استانداردهای سختگیرانه کشور فیلیپین باعث شده تا کنون هیچ یک از شرکتهای سیمانی موفق به اخذ تائیدیه اداره استاندارد فیلیپین نشوند. با این وجود شرکت سیمان فارس نو با تکیه بر توان متخصصان داخلی و شناخت ظرفیت های سازمان، اقدام به حضور در این بازار رقابتی کرد.
شرکت سیمان فارس نو در ابتدا طی ارسال نمونه های درخواستی به کشور فیلیپین و انجام تستهای لازم در آزمایشگاههای مورد تائید آن کشور، پس از طی گذشت چند هفته، مورد ممیزی آنلاین توسط اداره استاندارد کشور فیلیپین قرار گرفت و این فرآیند 4روز به طول انجامید.
ممیزی آزمایشگاه در خصوص انجام تستهای مورد نیاز محصول درخواستی طبق استاندارد PNS07 ویرایش 2018 کشور فیلیپین و همچنین ممیزی واحدهای تولید، فنی مهندسی، برق، فروش، بازرگانی، طرح و برنامه، منابع انسانی، معدن و … نیز بصورت جداگانه و کامل انجام شده است.
با تلاش‌های انجام شده سرانجام در روز 6 آذر ماه، شرکت سیمان فارس نو توانست با رعایت تمامی الزامات داخلی و خارجی و بدون هیچ گونه عدم انطباق در انجام ممیزی مجوز صادرات سیمان های تولیدی خود به کشور فیلیپین را دریافت کند.