به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، بررسی وضعیت و عملکرد نه ماهه شرکت های تابعه سیمان تامین در هفته دوم خود با حضور مدیران ارشد هلدینگ سیمان تامین و مدیران عامل شرکت های تابعه در حال برگزاری است.

لازم به ذکر است جلسه بررسی عملکرد شرکت سیمان ارومیه صبح امروز برگزار شد. و مدیران شرکت سیمان ارومیه به ارائه گزارشات خود در خصوص عملکرد 9 ماهه پرداختند. این جلسه در سالن جلسات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین برگزار گردید.