افتتاح یک کارخانه بسته بندی جدید تحول بسته بندی در غول سیمانی آمریكای مركزی و لاتین رخ داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، هلدینگ سیمانی سِمِنتُس آرگوس یکی از بزرگترین بازیگران سیمان در منطقۀ آمریکای مرکزی، حوزۀ دریای کارائیب ، و آمریکای لاتین ، یک کارخانه بسته بندی جدید در جزیره دومینیکا افتتاح کرد.
این پروژه سبب می‌شود در نقاط مختلف امکان دسترسی به مشتریان این شرکت بیش از پیش فراهم شده و به عنوان یک شرکت فزآینده کارآمد و سودمند برای افزایش رشد تلاش کند و  امکان عرضه به موقع را نیز داشته باشد.
کارخانه بسته بندی جدید، دارای سه نازل و ظرفیت بیش از 1000 کیسه درساعت است. دامنه این پروژه شامل بهبودهایی در ساختار و نوع ارگونومیک و نیز جایگزینی سیستم جمع آوری گرد و غبار است که  این امکان باعث می شود فرایندهای تولید با محیط زیست نیز سازگار تر باشد. آرگوس پیش از این نیز در سال 1962 در دومینیکا حضور داشته است.