در حالی که به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در دنیا بسیاری از مبادلات تجاری هنوز به حالت عادی بازنگشته است، شرکت سیمان خوزستان در حال بارگیری نخستین محموله صادراتی سال 1399 است.
به گزارش روابط سیمان تامین شستا، شرکت سیمان خوزستان با برنامه ریزی مناسب در راستای تقویت و حفظ بازارهای صادراتی، اولین محموله صادراتی کلینکر خود را به تناژ 20 هزار تن در سال 1399 از بندر امام خمینی (ره) به کشور مقصد صادر کرد.
با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کشور های مقصد محصولات صادراتی سیمان، در قرنطینه به سر می برند که این امر باعث کاهش صادرات محصولات در صنعت سیمان کشور شده است. با این حال بر اساس برنامه ریزی های موجود دستیابی به بازارهای هدف در حال پیگیری است.